msr veretani 2018 02

I.D.A. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VETERÁNOV 2018

Organizátor: IMET SQUASH - RELAX CENTRUM, IRJ Company, SSQA
Termín: 20.10. októbra 2018 (sobota)
Miesto: IMET SQUASH - RELAX CENTRUM, M. Sch.-Trnavského 2/B 841 01 Bratislava, V budove IMET a.s.
Podmienky účasti:

  • na MSRV môže štartovať hráč so slovenským občianstvom alebo trvalým pobytom v SR vo veku nad 35 rokov ku dňu konania turnaja
  • hráč môže štartovať vo vekovej kategórii, ktorá zodpovedá jeho veku
  • pre zaradenie hráča do vekovej kategórie je rozhodujúci vek, ktorý dosiahne k poslednému dňu trvania turnaja
  • kategórie môžu byť zlúčené pri nízkej účasti
  • Výkonný Výbor SSQA môže udeliť výnimku dlhodobo žijúcim inej národnosti na Slovensku zúčastniť sa MSRV

Štartovné: 20-, € (v cene je občerstvenie počas turnaja, tričko)
Prihlásenie: Hráči sú povinní prihlásiť sa najneskôr do STREDY 17.10. 2018 do 24.00 VYPLNENÍM ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY na: SSQA.INFO
- kontrolný zoznam bude na www.squash-ms.sk (hráč je povinný si overiť registráciu a správnosť zápisu do kategórie)

Losovanie: vykoná ŠTK 18.10.2018 do 12.00 len z prihlásených hráčov
Zverejnenie vylosovania: rozpis zápasov a presný časový harmonogram bude zverejnený 18.10. 2018 na stránkach www.squash.sk, www.squash-ms.sk a na oficiálnom FB SSQA

Systém turnaja:

  • kategórie pre mužov a ženy sú od 35 rokov po piatich rokoch (35+,40+,45+,50+,55+,60+,..) systém hry sa určí podľa počtu prihlásených v kategórii
  • zápas sa hrá do 11 bodov bez strát na 3 víťazné sety
  • zápasy o umiestnenie môžu byť skrátené na 2 víťazné sety

Partneri podujatia

MSRV 2018 partneri02